Rekkevidde lager rollespill med mulighet for tilretteleggelse for konfirmasjonsgrupper, bedrifter, organisasjoner eller andre anledninger.

For Nasjonen

I dette spillet er deltakerne borgere i et tenkt, totalitært diktatur. Vi kaller landet Nasjonen, og det blir styrt av én person – Vår Store Leder – som har enevelde og står over enhver kritikk.

Befolkningen lever under streng kontroll og har ikke ytringsfrihet, politisk frihet eller sivile friheter. Straffene for kritikk mot systemet er nådeløst harde, og kan omfatte hele familier.

Nasjonen har vært i krig med nabolandet Fienden i mange år, og benytter enhver mulighet til å speile dette i propaganda. Alt som går galt blir skyldt på Fienden, og borgerne i Nasjonen blir gjennom hele livet utsatt for fremmedfiendtlig indoktrinering.

Etter grunnskolen blir alle borgere i Nasjonen sendt til sorteringsleirer som vurderer hvilken nytteverdi man har i samfunnet. Her testes og vurderes de etter alle slags arbitrære og urettferdige kriterier, før myndighetene bestemmer hvilke framtidsutsikter man har og hvilken jobb man passer best til.

Tema

Rollespillet tar opp flere konkrete læringsmål. Hovedtemaet er menneskerettigheter og kritisk tenkning, men gjennom en rekke aktiviteter som er laget for å være tankevekkende vil deltakerne også komme inn på tema som bl.a. urettferdighet, fordommer, diskriminering, lov og rett, overvåkning og fangenskap.

I løpet av ett døgn får deltakerne en smakebit på hvordan det kan være å leve i et svært urettferdig samfunn hvor individet står uten rettigheter og hvor det autoritære regimet dikterer hvordan man skal tenke og handle.