Vi er gode på

formidlinghistoriefortellinglogistikkproduksjonkreativ ledelse

Rollespill som undervisning

Vi vil lage meningsfulle levende rollespill med formål om å bidra til refleksjon og innsikt i viktig tematikk. Sammen med kunde finner vi fram til tema og læringsmål, og skreddersyr deretter et opplegg som fremmer dette på pedagogisk måte og med rollespill som metode.

uavhengig laiv

Rekkevidde produserer og arrangerer sine egne levende rollespill/laiv rettet mot voksne deltakere. Våre laiver har forskjellige settinger, tema, historier og spillestiler. Vi lager det vi har lyst til og som vi vet er ettertraktet hos deltakerne.

rollespill for barn

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. Ved å utfolde seg i rollelek opplever barn glede, humor og spenning. Leken som driver spillet framover, og barnas medvirkning er med på å skape historien.

kurs og workshop

Vi arrangerer tidvis kurs og workshops som er relatert til vårt aktivitetsområde og ekspertise. Vi opparbeider kurslokaler og et fysisk sted å ha felles workshops som omhandler produksjon eller kreativ skapning.

Hvordan jobber vi?

Å skreddersy en rollespillaktivitet eller læringsspill er et samarbeid mellom kunden og oss. Vi jobber sammen hele veien, og sørger for tett oppfølging.
Her er en enkel oversikt over de stegene vi går gjennom når vi skal lage noe nytt for deg.